Praktische informatie

Adres
Simon van Slingelandtplein 1
8022 BH  ZWOLLE

Afspraak maken
Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig voor een homeopathische behandeling.
Om een afspraak te maken kun je mij het beste bellen tijdens mijn telefonische spreekuren. Als je op een andere tijd belt, is het mogelijk dat ik mijn telefoon niet kan beantwoorden. Als je jouw naam en boodschap inspreekt, bel ik je zo snel mogelijk terug.
Je kunt het contactformulier op deze website of mijn e-mailadres ook gebruiken voor het maken van een afspraak of het stellen van een vraag. Ik reageer dan ook zo snel mogelijk.

Bereikbaarheid en telefonisch spreekuren
dinsdagmiddag: 13.00- 13.30 uur
woensdagmiddag: 13.00 – 13.30 uur
donderdagmiddag: 13.00 – 13.30 uur
Voor overleg of vragen over je behandeling kun je mij bellen tijdens mijn telefonische spreekuren, op dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 13.30, woensdagmiddag van 13.00 uur tot 13.30 uur en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 13.30 uur. Voor acute of dringende zaken tijdens kantooruren kun je ook buiten deze tijden contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 – 111 07 908. Als ik niet in de gelegenheid ben om mijn telefoon te beantwoorden, kun je een bericht inspreken. Ik bel dan zo snel mogelijk terug.

Na 17.00 uur en in het weekend ben ik niet bereikbaar. Voor zeer dringende sitaties na 17.00 uur, ‘s nachts en in het weekend kun je de bereikbaarheidsdienst bellen. Informatie met betrekking tot de dienstdoende homeopaat kun je afluisteren op mijn voicemail.

Afspraak afzeggen of verzetten
Als je een afspraak wilt afzeggen of verzetten, doe dit dan telefonisch en tenminste 24 uur van tevoren.
Indien je een afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch afzegt of verzet, wordt de consultprijs geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht. Bij niet verschijnen zonder kennisgeving vooraf wordt de consultprijs geheel in rekening gebracht.

Waarneming bij afwezigheid
Als ik afwezig ben in verband met vakantie, wordt mijn praktijk waargenomen door een collega klassiek homeopaat. Naam, telefoonnummer en andere relevante informatie van mijn waarnemer kun je dan afluisteren op mijn voicemail (telefoon 06 – 111 07 908).

Bereikbaarheidsdienst ’s avonds, ’s nachts en in het weekend
In zeer dringende situaties ’s avonds, ’s nachts of in het weekend kun je contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst. Het telefoonnummer van de dienstdoende homeopaat kun je afluisteren op mijn voicemail (telefoon 06 – 111 07 908).

Registratie beroepsvereniging NVKH en klachten over de behandeling
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). Als je aanvullend verzekerd bent, wordt een klassiek homeopathische behandeling door een homeopaat die lid is van de NVKH door veel zorgverzekeraars deels of geheel vergoed.
De NVKH stelt richtlijnen op voor praktijkvoering en controleert met betrekking tot deskundigheid, jaarlijkse bijscholing en kwaliteitszorg.

Als je klachten hebt over de behandeling, waar wij samen niet uitkomen, dan kun je via de NVKH een klachtenfunctionaris inschakelen. Wanneer dit ook niet tot een oplossing leidt, kan de door de overheid erkende Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen ingeschakeld worden (SCAG, www. scag.nl). Voor het tuchtrecht kun je je wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

Overige praktijkinformatie
NVKH lidmaatschapnummer: 02-1592       KvK registratienummer: 08178579

RBCZ licentienummer: 170056R                SCAG registratienummer: 12513