De behandeling

Eerste consult
Een eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. In dit gesprek bespreken we natuurlijk uitgebreid jouw klachten. Ik wil bijvoorbeeld graag van je weten hoe je klachten precies aanvoelen. Is de hoofdpijn bijvoorbeeld kloppend, stekend, of juist zeurend. Ook wil ik weten wanneer je het meeste last hebt van je klachten en of je klachten verbeteren of verslechteren onder bepaalde omstandigheden. In dit eerste gesprek komen ook belangrijke aspecten van je gemoedstoestand aan de orde, ook als dit niet de klachten zijn waar je voor gekomen bent. Verder is het voor mij belangrijk om informatie te krijgen over onder andere je voedingsgewoonten en eventuele bijzonderheden over je slaap. Ook komt je gezondheidstoestand in het verleden aan bod.
Met al deze informatie kan ik een zo goed mogelijk beeld van jou vormen als uniek mens. Dit is belangrijk voor de keuze van het homeopathische middel, omdat het middel bij jouw klachten moet passen, maar ook bij jou als mens in al jouw facetten en met al jouw eigen-aardigheden.

Vervolgconsult
Het gebeurt zelden dat iemand na één consult volledig genezen is en nergens last meer van heeft. Een klassiek homeopathische behandeling bestaat daarom meestal uit meerdere consulten. Het vervolgconsult vindt na 4-6 weken plaats. Dit gesprek duurt meestal een uur. We brengen alle veranderingen in kaart die zich op lichamelijk en psychisch vlak hebben voorgedaan sinds je het homeopathische middel gebruikt. Op basis van deze veranderingen kan ik het vervolg van de behandeling bepalen. Het kan zijn dat je gewoon door moet gaan met hetzelfde middel, even moet stoppen met gebruik ervan of dat je een ander middel krijgt.

Duur behandeling
Voor de duur van de behandeling zijn geen vaste richtlijnen te geven, omdat die van veel factoren afhankelijk is. Het maakt bijvoorbeeld uit hoe vitaal jij bent, hoe ernstig de klacht is en hoe lang je al last hebt van je klachten. Klachten die nog niet zo lang aanwezig zijn (acute klachten) kunnen met een goede behandeling ook weer snel verdwijnen. Bij chronische klachten die al langer bestaan, heeft het lichaam meer tijd nodig om te herstellen. De klachten verdwijnen dan geleidelijk en volledig herstel kan langere tijd in beslag nemen.
Homeopathie kan niet alle klachten verhelpen. Maar ook in situaties waarin volledig herstel niet mogelijk is, kan homeopathie wel ingezet worden om de algemene gezondheidstoestand te verbeteren. Hierdoor heb je bijvoorbeeld meer energie, slaap je beter, of kun je de ziekte beter dragen.